Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva výboru za uplynulé dvouleté volební období

18. 11. 2009

Zpráva výboru SVJ Lonkova 489-494 za uplynulé dvouleté volební období.

Vážené dámy a pánové,

     jelikož součástí  dnešní schůze Společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen SVJ) je dle Stanov po dvouleté činnosti i volba nového výboru, dovolte mi, abych podal zprávu výboru nejen za uplynulý rok od minulé schůze, ale za celé dvouleté období od našeho zvolení.

     Nový výbor, který byl zvolen shromážděním 16.10.2007, až na jednoho člena, neměl praktické zkušenosti s problematikou vedení provozu domu. Seznamování s některými věcmi probíhalo občas stylem pokus-omyl. Po dvouletém období fungování výboru však došlo ke stabilizaci jeho fungování. Samozřejmě některé věci se nepodařilo realizovat jiné naopak ano (viz níže). Výbor se schází každé druhé pondělí v měsíci v 19,00 v kanceláři 492, takže vedle vlastního jednání o problematice chodu může přijmout či přímo reagovat na připomínky obyvatel domu, kteří využijí této přímé konsultace. Ostatně na podněty z řad vlastníků reagoval výbor i v pozvánce na toto shromáždění, kde kromě vlastní pozvánky s programem bylo předloženo i Hospodaření domu za účetní rok 2008 a rozpis příjmů a výdajů  z fondu oprav (dále jen FO) podle jednotlivých vchodů domu opět za účetní rok 2008.

     Nejvýznamnější akcí je samozřejmě modernizace všech osmi výtahů a to jak z hlediska jejich životnosti tak především z hlediska odstranění bezpečnostních rizik. Jelikož je problematika renovace výtahů v našem domě předmětem samostatného bodu programu zde jen krátce některé postřehy. Vlastní renovaci předcházelo samozřejmě navýšení fondu oprav z průměrných 4,33 Kč/podílovou jednotku. Po výběru firmy Výtahy Polák z ostatních nabídek firem a po oznámení z její strany, že se našel termín pro rekonstrukci jednoho výtahu již v roce 2009 (oproti původnímu plánu až v roce 2010) výbor přistoupil k této renovaci. Renovaci v roce 2009 umožnila i dostatečná rezerva ve FO. Výbor samozřejmě provádí průběžné kalkulace ohledně renovace výtahů tak, aby zároveň byly finančně kryty průměrné roční náklady na běžné opravy celého domu, ale zároveň se vytvářela dostatečná rezerva na případné nenadálé vyšší opravy, jak to požadovali někteří vlastníci bytových jednotek na posledním shromáždění v květnu 2008. To se ostatně potvrdilo v polovině roku 2009, kdy se přistoupilo k nutné opravě kanalizace v suterénu vchodu 490 v celkové výši 143.000 Kč (cena není konečná, dodatečné výdaje ještě na položení podlahových kachliček v suterénu 490). Síla našeho společenství spočívá v jeho počtu 168 bytových jednotek což se v nemalé míře projevilo při zvýšení FO. Důsledkem je to, že pro financování renovace všech našich výtahů si nemusíme půjčovat úvěr od bank ani zvyšovat drasticky FO (např. na 25-30 Kč, obvyklý průměr v Pardubicích), což by bylo již pro některé vlastníky dosti problematické z hlediska rodinného rozpočtu. Námitky některých vlastníků z vchodů 489-490, že dotují menší vchody nejsou oprávněné. Jestliže vezmeme oba vchody 489-490 proti zbývajícím vchodům 491-494 tak právě z přílohy FO 2008 po jednotlivých vchodech vyplývá, že spoluvlastnický podíl je 6396/4774, v procentech 57/43 což je pouze 14% rozdíl. Navíc zřejmě u nových kupních smluv došlo k chybě zápisu u právníka …spoluvlastnický podíl na společných prostorech  vchodu..(což je pouze jednotlivý vchod) má být správně dle kupních smluv tzv. „starousedlíků“ a zápisu v katastru nemovitostí ……spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu (což jsou všechny vchody 489-494)…Proto žádám všechny vlastníky bytů v našem domě o překontrolování svých kupních smluv a zápisů v katastru nemovitostí.

     V oblasti běžných drobných oprav (elektro, zámečnictví) se výboru osvědčilo hlášení jejich závad ze strany vlastníků či nájemníků domu jejich vhazování do schránky Společenství ve vchodu 492. Jelikož máme tyto řemeslníky nasmlouvané přes Real servis a tudíž neposkytují služby jenom pro naše, nemusí a ani nemůže dojít k odstranění nahlášených závad okamžitě a případná oprava se může protáhnout i na několik dní. Přesto máme dobré zkušenosti a daní řemeslníci se snaží odstranit závady co nejdříve.

     V oblasti úklidu společných prostor domu apeluji na všechny obyvatele domu. Ačkoliv máme nasmlouvaný úklid s panem Hájkem, neznamená to, že by jsme neměli zapomínat na základní pravidla slušnosti (poházené papírky na schodišti jak komu zrovna odpadnou, plné popelníky na společných balkonech, nedopalky podél domu atd.) a myslet si, že pokud si platíme úklid, že vše musí uklidit p. Hájek. Pan Hájek má určitý týdenní harmonogram pro jednotlivé vchody a tudíž se může stát, že případný nepořádek bude odstraněn v daném vchodě až po týdnu dle harmonogramu. Stejně tak se těžko uklízí v předchodbičkách jednotlivých bytů ve vchodech 489-490, které se stávají kolárnami (volně opřené o zeď nebo dokonce zavěšené na zdi bez ohlášení dané úpravy do konstrukce domu výboru). S úklidem souvisí i odkládání nekomunálního odpadu (vyřazený nábytek, koberce, různá elektronika atd.) v prostoru komunálních kontejnerů. Znovu apeluji na obyvatele pro využití sběrného dvora v prostorách výměníku za restaurací U Šedivce pro ukládání tohoto druhu odpadu. Vyklizení společných prostor dle zápisu z minulého shromáždění nebylo realizováno z důvodu vysokých nákladů.

   V oblasti možnosti připojování a rozvodu Internetu po domě byly dodatečně upraveny a podepsány smlouvy s firmami Erkor a Megasfera a jejich podílení se na nákladech pro provoz jejich zařízení při odběru elektického proudu ze sítě našeho domu. 

    Na závěr bych chtěl poděkovat Všem členům výboru za vykonanou práci (především ve svém volnu po pracovní době) a i členům kontrolní komise za připomínky k činnosti výboru i za podílení se na řešení různých problémů s činností chodu domu Lonkova 489-494.


V Pardubicích 14.10.2009                 za výbor SVJ Lonkova 489-494
                                                                        Ing. Martin Němec
                                                                předseda SVJ Lonkova 489-494

   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář